osmyb55 ,خشکی ,گرما ,مقاومت ,بیان ,گیاهان ,تراریخته osmyb55 ,گندم تراریخته ,گونه وحشی ,درجه حرارت ,بیان osmyb55 ,گندم تراریخته osmyb55
مقاله

Word 9 صفحه

بیان OsMYB55 در ذرت، ژن های پاسخگو به تنش را فعال می کند و گرما و مقاومت به خشکی را افزایش می دهد

چکیده:

پیشینه: مکانیسم پاسخ گیاه به گرما و تنش های خشکی در استراتژی هایی برای تولید ژنوتیپ های مقاوم در برابر تنش اما با موفقیت محدود در نظر گرفته شده اند. در اینجا ما رونویسی را آنالیز کردیم و مقاومت به تنش گرما و خشکی گیاهان ذرت بیش بیان کننده ژن OsMYB55 بهبود یافت.

نتایج: بیان بیشینه ی OsMYB55 در گندم اثرات منفی درجه حرارت بالا و خشکی را در نتیجه بهبود رشد گیاه و عملکرد تحت این شرایط کاهش می دهد. این توسط زیست توده گیاه بالاتر مشخص شد و کاهش آسیب برگ توسط لاین های ترانس ژن/ تراریخت در مقایسه با گونه وحشی زمانی که گیاهان در معرض تنش های فردی یا ترکیبی و در طول یا پس از برگشت /بازیابی دوره تنش بودند ارائه شد. آنالیز ترانسکریپتومیک سراسری با استفاده از توالی RNA نشان داد که چندین ژن القا شده توسط تنش گرمایی در گیاهان از گونه وحشی اساسا در گندم تراریخته OsMYB55 منظم تر هستند. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از ژن ها در گندم تراریخته OsMYB55 تحت کنترل تنظیم شده اند و یا تیمار گرمایی با پاسخ به تنش های غیرزنده از جمله درجه حرارت بالا، کم آبی و تنش اکسیداتیو مرتبط بوده اند. در حالت دوم یک نتیجه ی مشترک و اصلی که با شرایط گرما و خشکی تحمیل شده است، نشان می دهد که این بیان ژن تغییر کرده ممکن است با مقاومت تنش اصلاح شده / بهبود یافته در این لاین های تراریخته مرتبط باشند. تفسیر کاربردی و آنالیز غنی سازی رونوشت نیز ارتباط فرایندهای بیولوژیکی خاص برای واکنش های تنشی را تعیین می دهد.

نتیجه گیری: نتایج ما نشان می دهد که بیان OsMYB55 می تواند مقاومت به تنش گرما و خشکی در گیاهان ذرت را بهبود بخشد و اصلاح کند. ارتقای بیان ژن های همراه با تنش ممکن است در مقاومت تنش OsMYB55 واسطه ای درگیر شود. پیامدهای احتمالی برای اصلاح مقاومت به تنش گرما و خشکی ذرت تراریخته OsMYB55 بحث شده است.دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : شکیلا کمالی
برچسب ها : osmyb55 ,خشکی ,گرما ,مقاومت ,بیان ,گیاهان ,تراریخته osmyb55 ,گندم تراریخته ,گونه وحشی ,درجه حرارت ,بیان osmyb55 ,گندم تراریخته osmyb55
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : مقاله ترجمه شده کشاورزی ذرت مقاوم به گرما و خشکی